IDopponentvisitor pointsodu pointsdate
1Albany17312017-09-02 13:06:05
2UMASS7172017-09-09 12:00:00